Header ad
Header ad

اجرای فعالیت‌های پیشگیری مواد مخدردر محل‌های کار و مکان‌های تجمع

اجرای فعالیت‌های پیشگیری  مواد مخدردر محل‌های کار و مکان‌های تجمع

ارسالی: سعیده

سوء‌مصرف مواد، دربعضی از شاغلین و برخی از مکان‌های اشتغال شایع تر است، به همین دلیل،‌بازدهی کار و سلامت کارکنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. مکان‌هائی که کارکنان آن را جوانان تشکیل می‌دهند( سرباز خانه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاهها و واحدهای حمل ونقل) و فرایند کار با استرس بیشتری همراه است، مکان‌های مخاطره آمیزی هستند که به توجه بیشتری نیاز داشته و در اولویت قرار دارند. استراتژی‌های پیشگیری از طریق محل کار عبارتند از :
الف ـ آگاه سازی مدیران،مسئولان و کارفرمایان
ب ـ ایجاد امکانات مشاوره و درمان
پ ـ وضع واجرای قوانین مربوط به سوء مصرف، حمل یا فروش مواد
ت ـ آموزش و تقویت بهداشت عمومی‌

 

 

مطالب مرتبط