Header ad
Header ad

برگزاری سومین دور کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت بغلان

برگزاری سومین دور کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت بغلان

 گاهنامه فانوس در ادامه فعالیت های آموزشی اش در بخش توانمند سازی و انکشاف مهارت های نسل جوان کشور،  برای سومین بار کارگاه آموزشی دو روزه  ای را  زیر نام  “وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی” برای دانشجویان دانشگاه های ولایت بغلان  برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی رایگان به تعداد ۴۴ تن از دانشجویان، اعم از بانوان و پسران از موسسات مختلف تحصیلی و اکادمیک دانشگاه های بغلان، دانشگاه حکیم سنایی، رویان و  موسسات تحصیلی خارج از ولایت بغلان اشتراک نمودند.

در ابتدا محمد عاطف عارفیان هماهنگ کننده برنامه های گاهنامه فانوس در ولایت بغلان ضمن بیان اهداف و مقاصد راه اندازی سلسله ی از برنامه های آموزشی فانوس برای جوانان دانش آموز؛ مجله فانوس و فعالیت های آن در مرکز و ولایات کشور به ویژه در ولایت بغلان معلومات مفصل ارایه نمود. سپس آموزگار برنامه مفاهیم و موضوعات درسی مربوط به انترنیت (مبانی و کاربرد انترنت، چگونگی ایجاد و استفاده از ایمیل یا نامه برقی، صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و وبلاگ سازی) را برای اشتراک کنندگان در چارچوب پلان آموزشی دو روزه، آموزش داد.

بانو انیس گل دانشجوی سال دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه حکیم سنایی ضمن قدردانی از برگزاری کارگاه آموزشی توسط گاهنامه فانوس، گفت که این کارگاه آموزشی برای دانشجویانی چون شخص خودش خیلی تاثیر گذار بوده و برای اولین بار آدرس ایمیل ایجاد نموده است. او گفت “از این حساب کاربری پُست برقی ام برای کابرد در سایر بخش های انترنیت بویژه استفاده از صفحات اجتماعی استفاده خواهم نمود.”

پامیر سیفی دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کندز که شهروند پلخمری بوده و در ایام رخصتی به سر می برد ضمن موثر خواندن کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی فانوس، گفت این برنامه آموزشی برایش بسیار دلچسپ بوده وی که تا حال تنها از صفحه ی اجتماعی فیسبوک استفاده می نمود، با فراگیری آموزش وبلاگ نویسی اولین بار برای خودش  وبلاگ ایجاد نموده است. او گفت: “پس از این  برای نشر و پخش مقالات خودم به عنوان یک وبلاگ تخصصی،  از این وبلاگ استفاده اعظمی خواهم نمود.”

بانو گلرنگ رحیمی دانشجوی سال سوم دانشگاه خصوصی رویان در بغلان که  یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه آمورشی بود ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان برنامه ی آموزشی مجله فانوس گفت که وی در یکی از رسانه های صوتی محلی در بغلان فعالیت دارد و تا هنوز در باره ایجاد و استفاده از وبلاگ نمی دانست و اما این کارگاه آموزشی به وی کمک نمود تا دارای یک وبلاگ شخصی شود و پس از این می تواند فعالیت های خبر رسانی و پخش و نشر اندیشه ها و امر خبر رسانی را از طریق وبلاگ پیش ببرد.”

در اخیر این برنامه آموزشی برای دانشجویان اشتراک کننده تصدیق نامه ها و جزوه آموزشی که از سوی مجله فانوس ترتیب و فراهم گردیده بود، توزیع گردید و برنامه آموزشی مجله فانوس با صرف ناشتا و قراعت دعایه اختتام یافت.

مطالب مرتبط