Header ad
Header ad

برگزاری گفتمان رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه از سوی مجله فانوس

برگزاری گفتمان رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه از سوی مجله فانوس

مجله فانوس گفتمانی را با حضور دانشجویان، استادان دانشگاه و فعالین مدنی پیرامون رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه، در شهر هرات برگزار نمود.

در این گفتمان که با حضور حدود ۴۰ تن از اشتراک کننده گان در تالار انجمن جوانان افغانستان در هرات برگزار گردید، استاد احمد شفیق بهروزیان، روانشناس؛ پوهنمل عادله کبیری، استاد دانشکدۀ ژورنالیزم؛ و بانو سوسن بهبود زاده، استاد دانشکده حقوق، کارشناسان و تحلیلگران برنامه بودند.
استاد بهروزیان ضمن مهم شمردن بحث رسانه های اجتماعی در سطح جهانی، به نکاتی که اهمیت چگونگی استفاده از رسانه های اجتماعی در افغانستان را از بعُد روانشناسی مطرح میساخت اشاره نمود و نظریاتی را پیرامون استفاده درست و تاثیرگذاری این رسانه ها در کشور، مخصوصاً میان جوانان، ارایه کرد.
استاد عادله کبیری، موجودیت رسانه های اجتماعی را از دیدگاه ارزش و اهمیت آنها منحیث وسایل ارتباط جمعی به بحث گرفت و ضمن اینکه رسانه های اجتماعی را برای برقراری ارتباط میان انسانها مهم شمرد، بادرنظرداشت ماهیت اجتماعی بودن انسان ها، روی ایجاد تعادل میان زندگی اجتماعی (فزیکی) و زندگی اجتماعی (مجازی) نظریاتی را ارایه نمود.
استاد سوسن بهبود زاده، با سپاس از مجله فانوس جهت راه اندازی اینگونه برنامه ها، مختصری در مورد رسانه های اجتماعی، از دیدگاه حقوق، ارایه نمود و روی نکات استفادۀ مثبت و منفی رسانه های اجتماعی وضاحت داد. او افزود که مانند اقلام وارداتی دیگر از کشور های مختلف، رسانه های اجتماعی نیز از واردات کشور های غربی اند و فرهنگ استفاده از آن نیز آگاهی لازم را می طلبد که متاسفانه امروز مردم ما، مخصوصاً جوانان کشور، بدون دانستن استفاده درست از رسانه های اجتماعی، از این وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند.
در بخش دوم برنامه، مسایل مربوط به چگونگی استفاده از رسانه های اجتماعی در افغانستان و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه در بحث های گروهی مورد تحلیل و ارزیابی بیشتری قرار گرفتند.
در بخش آخری برنامه، استاد بهروزیان گفت: “با ایجاد چنین گفتمان ها می توانیم سطح آگاهی خود را نسبت به اهمیت تاثیرگذاری رسانه اجتماعی در زندگی روزمرۀ خود بالا ببریم و چگونگی استفاده درست از رسانه های اجتماعی را بیاموزیم.” او افزود: “رسانه های اجتماعی ابزار های کارآمدی هستند که میتوانند سبب سرعت در تامین ارتباطات شوند و استفاده آنها در افغانستان هر روز بیشتر می شود. از اینرو، این وسایل ارتباط جمعی نوین را باید با ابعاد وسیعتری و با شامل ساختن مباحثی چون فرهنگ، رسوم و عنعنات، و هنجارها و ناهنجار های اجتماعی در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار داد تا نتایج بهتر و جامعتری در زمینه بدست آید.”
اشتراک کننده گان برنامه نیز با اظهار سپاس از فرید احمد یارزاده به نمایندگی از مجله فانوس جهت برگزاری فعالیت های مفید و موثر در راستای توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، خواستار راه اندازی اینگونه برنامه ها با ابعاد وسیعتری شدند.

مطالب مرتبط