Header ad
Header ad

بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو مهارت های تنظیم و مدیریت زمان را فرا گرفتند

بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو مهارت های تنظیم و مدیریت زمان را فرا گرفتند

در برنامۀ تنظیم و مدیریت زمان که از جانب مجله فانوس به همکاری تخنیکی مرکز لینکلن در شهر کابل برگزار گردیده بود، بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو و دانشآموز از دانشگاه ها و مکاتب مختلف شهر کابل اشتراک نموده بودند.
این برنامه که توسط بانو منیژه رامزی تسهیل میشد با راه اندازی فعالیت تفریحی در مورد چگونگی تنظیم و مدیریت زمان آغاز شد. در جریان این بازی تفریحی، در مورد مدیریت زمان معلومات مفصل ارایه گردید و راهنمایی های لازم جهت چگونگی تنظیم و مدیریت وقت در فعالیت های روزمره صورت گرفت.
در ادامه، اشتراک کننده گان به کار گروپی پرداختند و نظریات خود را در مورد چگونگی مدیریت زمان و بر نامه ریزی خوب، ارایه نمودند.
در این کارگاه یک روزه، بانوان اشتراک کننده موضوعات مربوط به مدیریت زمان و استفاده خوب از وقت را به شکل نظری و عملی فرا گرفتند.
تمامی بانوان اشتراک کننده، تدویر این نوع برنامه ها را ابتکاری از گرداننده گان مجله فانوس دانستند و گفتند امروز جوانان از هر مورد دیگر، به فهم و دانش ِ مدیریت ِ خوب ِ وقت نیازمند هستند. آنان از تدویر این کارگاه استقبال نموده و برگزاری اینگونه برنامه ها را برای ایجاد انگیزه جهت فعالیت های بیشتر جوانان در بُعد مدیریت خوب وقت و ساختن ِ زندگی مفید و با هدف، مثمر و تاثیرگذار خواندند.
در اخیر، به اشتراک کننده گان برنامه تصدیق نامه ها اهدا گردید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *