Header ad
Header ad

بیشتر از ۵۰ دانشجو در ولایت بغلان مهارت های وبلاگ سازی و استفاده از رسانه های اجتماعی را فرا گرفتند

بیشتر از ۵۰ دانشجو در ولایت بغلان مهارت های وبلاگ سازی و استفاده از رسانه های اجتماعی را فرا گرفتند

گاهنامه فانوس به سلسله فعالیت های آموزشی اش در بخش توانمند سازی و انکشاف مهارت های نسل جوان کشور، کارگاه آموزشی دو روزه ای را زیر نام کارگاه آموزش وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی برای دانشجویان دانشگاه های ولایت بغلان برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی به تعداد ۵۱ تن از دانشجویان، اعم از بانوان و پسران، از موسسات مختلف تحصیلی و تعلیمی به شمول دانشگاه بغلان، دانشگاه حکیم سنایی و رویان، اشتراک نمودند.

نخست، داکتر محمد عاطف عارفیان، هماهنگ کننده برنامه های گاهنامه فانوس در ولایت بغلان، ضمن بیان اهداف و مقاصد راه اندازی سلسله ی از برنامه های آموزشی فانوس برای جوانان دانش آموز، پیرامون مجله فانوس و فعالیت های آن در مرکز و ولایات کشور به ویژه در ولایت بغلان معلومات مفصل ارایه نمود. سپس آقای مهدی امیری، آموزگار برنامه، مفاهیم و موضوعات درسی مربوط به انترنت – مبانی و کاربرد انترنت، چگونگی ایجاد و استفاده از ایمیل یا نامه برقی، صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، تویتر و وبلاگ سازی – را برای اشتراک کنندگان در چارچوب پلان آموزشی دو روزه برنامه، آموزش داد.
بانو شیرین نوری، دانشجوی سال دوم رشته ادبیات انگلیسی در موسسه عالی تربیه معلم بغلان، ضمن قدردانی از برگزاری این کارگاه آموزشی توسط گاهنامه فانوس در ولایت بغلان، گفت که تمام مواد درسی این کارگاه آموزشی برای وی مفید و ارزشمند بود و او می تواند با استفاده از آموزه های این کارگاه، از وبلاگ و رسانه های اجتماعی استفاده بهتر و با ارزشتر بکند. بانو شیرین همچنان افزود “برای اولین بار آدرس ایمیل ایجاد نمودم و از آن برای کابرد در سایر بخش های انترنت بویژه کار با صفحات اجتماعی استفاده خواهم کرد.”
نور محمد، دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه بغلان، با استقبال از راه اندازی کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی گفت که این برنامه آموزشی برایش دلچسپ بوده و او که قبلاً تنها از صفحه ی اجتماعی فیسبوک استفاده می نمود، با فراگیری آموزش وبلاگ سازی، برای خود وبلاگ ایجاد نموده و پس از آن، از وبلاگ برای نشر و پخش مقالات خودش استفاده اعظمی خواهد نمود.
بانو نسرین سادات، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه حکیم سنایی در بغلان، که یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی بود، ضمن سپاسگزاری از برگزار کنندگان برنامه ی آموزشی مجله فانوس گفت: “این کارگاه آموزشی به وی کمک نمود تا دارای حساب کاربری تویتر نیز گردد در حالیکه پیش از این تنها از صفحه اجتماعی فیسبوک استفاده می نمود.
اشتراک کنندگان ضمن استقبال از برگزاری کارگاه آموزشی در بخش وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی خواهان تداوم برنامه های فانوس به ویژه در بخش آموزش فن سخن رانی، فراگیری مهارت های برگزاری گفتان و کنکاش شدند. در اخیر این برنامه ی آموزشی، برای اشتراک کننده گان تصدیق نامه ها و جزوه آموزشی که از سوی مجله فانوس فراهم شده بود، توزیع گردید و برنامه با صرف ناشتا و قراعت دعایه اختتام یافت.

مطالب مرتبط