Header ad
Header ad

بیشتر از ۳۰ زن در شهر کابل مهارت های رهبری را فرا گرفتند

بیشتر از ۳۰ زن در شهر کابل مهارت های رهبری را فرا گرفتند

مجله فانوس در ادامه ی برنامه های آموزشی خود برای جوانان، این بار به منظور توانمند سازی زنان جوان، به هدف آگاهی دهی  پیرامون نقش زنان برای شمولیت در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و حضور پر رنگ آنها در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیمیناری را تحت عنوان “رهبری برای زنان” در مركز لینكن باغ زنانه كابل برگزار كرد.

در این برنامه بیشتر از ۳۰ زن از بخش های مختلف كه شامل محصلین و كارمندان ادارات بودند اشتراك نمودند.

اكثریت زنان جوان در افغانستان آرزوی رهبر شدن را دارند اما مشكلات زیادی در مقابل این خواست آنها وجود دارد. در این برنامۀ آموزشی، منیژه رامزی در مورد مهارت های رهبری، نقش زنان در رهبری، چالش ها در مقابل زنان و راه حل های آنها معلومات ارایه نمود.

نظیره، یكی از اشتراك كننده گان این برنامه روی ادامه بحث ها و تدویر برنامه های آموزشی و گفتمان در مورد مبارزه با حاکمیت سیاسی مردانه،  باورمندی به توانایی های زنان در برابر مردان، نقش زنان در رهبری احزاب، تحصیل و آموزش زنان به سطح عالی، مبارزه با فرهنگ های ناپسند، تعیین هدف زنان برای زندگی در سطح رهبری و حمایت از آرزو های دختران جوان توسط خانواده ها تأكید نمود.

در كل، به باور اشتراك كننده گان این برنامه آموزشی، زنان افغانستان پس از چهار دهه جنگ، حالا فرصت  خوبی برای راه یافتن به سطوح رهبری یافته ‌اند. اما راه رسیدن زنان به رهبری با چالش‌های روبرو است که همه در قبال رفع این چالش‌ ها مسوولیت دارند. مهمترین عامل بازدارندۀ که سبب شده زنان افغان کم‌ تر فرصت راه یافتن به مقام‌ های عالی دولتی پیدا کنند، عدم آگاهی آنها از حقوق و مسوولیت هایشان، نبود زمینه‌ های تحصیلات عالی، فرهنگ ناپسند قبیلوی و سنت های حاكم در جامعه دانسته شد.

قرار است برگزاری این برنامه ها برای زنان جوان از طرف مجله فانوس در شهر کابل ادامه یابد.

در اخیر، از طرف مجله فانوس برای بیش از ۳۰ اشتراك كنندۀ این برنامه تصدیق نامه اهدأ گردید.

مطالب مرتبط