Header ad
Header ad

تاریخچه آلودگی

تاریخچه آلودگی

ارسالی: سید احمد فهیم معصومی

آلودگی هوا پدیده جدید نبوده بل از سالیان متمادی وجود داشته است. بعضی اشکال آلودگی هوا مانند دود – مه فوتوکیمیاوی از پدیده های جدید بوده که تشکیل این نوع آلودگی به نور خورشید و کثرت واسطه های نقلیه در منطقه ای که از نظر هواشناسی پایدار باشد نیاز دارد .تعداد واسطه های نقلیه مورد نیاز برای پیدایش این پدیده  به تازه گی در مراکز شهری به حد نصاب رسیده است. در حالی که آلودگی هوا با دود از قدیم وجود داشته است. ادوارد اول پادشاه انگلستان در زمان سلطنتش سوختاندن ذغال سنگ را در شهر لندن به علت دود و بوی نامطلوب آن منع کرده بود و به همین علت با سوختاندن بیش از حد چوب، جنگل های انگلستان به سرعت کاهش یافت و برخلاف فرمان سلطنتی مصرف ذغال سنگ نیز افزایش یافت .

در سال ۱۶۶۱ م جان اولین (john Evelyn) کتابی در مورد ناراحتی ناشی از آلودگی هوا در لندن نوشت. چاپ  جدید این کتاب در سال ۱۷۷۲ م نشان داد که راه های حل و پیشنهاد های جان اولین مورد قبول قرار گرفته بود. پیشنهاد های او عبارت بودند از انتقال صنایع به خارج از شهر و ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر ها که پیشنهادهای یاد شده هنوز هم به عنوان راه حل مورد استفاده است. در سال ۱۸۱۹م یک کمیته خاص برای مطالعه آلودگی هوا منصوب گردید، در سال ۱۸۴۳ دومین کمیته و در سال ۱۸۴۵ سومین کمیته جهت بررسی پرابلم محیط زیست توظیف گردید که این عمل مرتبا ادامه یافت. در سال های اخیر توجه زیاد به محیط زیست مبذول گردیده و اصطلاحات جدید مانند ایکولوژی – ایکوسیستم – محیط زیست – دود مه فوتوکیمیاوی – اثرات گلخانه ی در مکالمات وارد گردیده است. با وجود این همه توجه به محیط زیست انسانها به مشکلات زیاد روبرو گردیده اند که از جمله این مشکلات میتوان به اثرات آلودگی هوا اشاره کرد زیرا آلودگی هوا باعث بیماری های جهاز تنفسی در میان سالخوردگان و نوجوانان کاهش میزان دید و خساره به نباتات و حیوانات گردیده و اثرات آن در سطح جهان فاجعه آور است.

اکثرا، انسان به علت عدم توانایی از تجزیه و تحلیل کامل یک مساله خاص آلودگی عاجز است زیرا بعضی دانشمندان روند مختصر کاهش متوسط درجه حرارت هوا را افزایش ذرات جوی زمین میگویند و عده دیگر عقیده دارند که این ذرات اثر گرم کننده دارد و در حقیقت هیچ کس تاکنون جواب نهایی این سوال را نمیداند .

در بعضی موارد سوال پیدا میشود که چرا ما نگران آلودگی هوا باشیم زیرا انسان صدها سال در جو مملو از گرد وغبار گازمیتان (CH4) حاصل از مواد فاسد شده مانند بقایای موجودات زنده و باطلاق ها و نیز در سایر ترکیبات هایدروکاربن ها زندگی کرده است ولی به مشکلات جدی روبرو نگردیده است در پاسخ این سوال می توان گفت که در حال حاضر نگرانی جامعه بشری به این علت است که شهر نشینی و صنعتی شدن کتله عظیم جامعه بشری باعث شده است تا جمعیت زیاد در مناطق کوچک در کنار یکدیگر متمرکز شوند و به این دلیل غلظت آلودگی های منتشر شده از فعالیت های انسان تا حد رسیده است که برای ایجاد اثرات سو برای نباتات حیوانات و بهداشت انسان کافی است. شدت آلودگی هوا در سطح جهان در حال رسیدن به حدی است که حتی میتواند برای خود زمین هم بهرانی باشد .

صنعتی شدن ما بیشتر نتیجه ای استندرد سطح زندگی ما است که یک یا دو موتر را برای هر خانواده لازم میدانیم و همچنان از نیروی برق استفاده میکنیم که لازم است هر هشت تا ده سال تولید آن به اندازه ی باشد که نیاز دو برابر را براورده کند. بعلاوه آن، مقدار زیاد مواد زاید جامد تولید میکنیم که اکثرا در زباله دانی ها و یا در فضای باز سوختانده میشوند. بناء برای شهرنشینی، تجمع اکثر مردم در یک فیصد سطح زمین توقع استندرد عالی زندگی با حد اقل قیمت بدون توجه به محیط زیست خصوصا توسعه ی صنایع برای تهیه محصولات جدید همه با هم جمع شده باعث افزایش غلظت آلودگی در حد خطرناک و قابل توجه گردیده است که نتیجه ی نهایی آن نابودی انسان و کره خاکی خواهد بود.

مطالب مرتبط