Header ad
Header ad

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت

ارسالی: سونیا

گلیفورد، خلاقیت را مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هایی می داند که موجب تفکر خلاق می شود.

مدنیک می گوید: خلاقیت یعنی شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیب های تازه که با الزامات خاص مطابق است.

گیزلین معتقد است: خلاقیت، عمیق تر نگاه کردن و خارج شدن از پشت درهای بسته است. خلاقیت میل به دانستن است.

ورنون معتقد است: خلاقیت توانایی شخصی در ایجاد ایده ها، نظریه ها و بینشها و اشیایی جدید و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه هاست، که از نظر محققان، ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبا شناسی، فن آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد شود.

۳ مرحله اصلی فرآیند حل مسائل از نظر اسبون:

۱- حقیقت یابی (شامل تعریف مسأله و آماده سازی است.)

۲- ایده یابی (شامل ایده سازی و ایده پروری است)

۳- راه حل یابی (شامل ارزیابی و گزینش است)

ویژگی های افراد خلاق و نوآور:

گیلفورد (۱۹۵۱) اشاره می کند که افراد خلاق انعطاف پذیر هستند و در ارائه راه حل اندیشه بکر و بدیع، آمادگی بسیار دارند.

کانچر و پیترسن (۱۹۸۴) معتقدند افراد خلاق به استقلال و ناهمنوایی تمایل دارند؛در مواردی که دستورهایی برخلاف میل و اعتقادات خود دریافت کنند، به سرپیچی از آنها تمایل نشان می دهند.

رضائیان (۱۳۷۹) به نقل از استینر، گری، ویژيگیهای افراد خلاق را شامل موارد زیر میداند:

۱- مسائل و وضعیتهای گوناگون را با دقت به گونه ای می بیند که قبلا” به آن گونه به آنها توجه نشده است.

۲- دیدگاهها و فکرها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ارتباط می دهند و آنها را با توجه به نقاط ضعف و قوتشات بررسی و ارزیابی می کنند.

۳- معمولات برای حل مسائل چندین راهکار بدیل، اراده میکنند.

۴- تردید در مورد صحت پیش فرضهای قبلی را نیز روا می دانند.

۵- فی البداهه می توانند از نیروهای حسی، ذهنی و بینشی مدد بگیرند.

۶- فراگردهای فکری و عملی را به نحوی “بسیار منعطف” به کار می گیرند.

سبک مدیریت مناسب:

یکی از تفاوتهای اساسی یک سازمان خلاق با یک سازمان غیرخلاق سبک مدیریت آنها می باشد. مدیریت خلاق نمی تواند در بند شیوه های سنتی و معمول باشد، بلکه سبکی را برای مدیریت بر میگزیند که برای سازمان خلاق و نوآور و مناسب باشد و منجر به محیطی گردد که روح ابتکار و نوآوری در آن حاکم باشد. در سازمانهای خلاق روابط بین مدیران و کارکنان مبتنی بر صمیمت، روشنی و تشریک مساعی است. این امر منجر به احساس امنیت و آرامش خاطر در افراد می شود.

وظایف مدیر در رشد و توسعه خلاقیت:

۱- ایجاد یک نظام مشارکت جویانه

۲- ایجاد جوی مناسب برای خلاقیت

۳- ایجاد نظام انگیزشی خود کنترلی

۴- تشکیل تیمهای کاری خود راهبر

۵- ایجاد ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب

۶- توسعه وتقویت ویژگی های مدیریتی خلاق

 

 

مطالب مرتبط