Header ad
Header ad

حکومت وحدت ملی، پیروزی مردم

حکومت وحدت ملی، پیروزی مردم

نویسنده: مهدی پارسا

انتخابات گذشت و تمام جنجال ها و حرف و حدیث ها را با خود به باد فراموشی سپرد. نگرانی ها به امید مبدل شد، نا امنی ها وحملات کاهش یافت، کارها رونق بهتری گرفت، روان و افکار عامه عادی شد، صلاحیت عام وتام رئیس جمهور تقسیم شد و حکومت برگشت به مردم، این موفقیت است، موفقیت مردم. بلی! آرای مردم هیچ نشد بلکه یک دولت مردمی تشکیل شد و قدرت به مردم برگشت،حالا اگر بیشتر ذره بینانه به دولت وحدت ملی بنگریم درخواهیم یافت که این دولت مردمی تر از دولت قبل می باشد. در این دولت همه ای اقوام مساویانه سهیم استند و شانه به شانه هم کار می کنند.جنرال دوستم از قوم ازبک، آقای محقق وآقای دانش از قوم هزاره، انجنیر محمدخان از حزب اسلامی و قوم پشتون، آقای انوری و کاظمی از قوم سادات و…این تشکیلات نشان دهنده این است که دولت وحدت ملی متشکل از تمام اقوام افغانستان است، حالا اگر به توانایی های این اشخاص و رهبرانی که در این دولت سهیم هستند بپردازیم در خواهیم یافت که در بخش های نظامی و اقتصادی از کدرهای خوبی این دولت برخوردار می باشد، آقای اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور کشور مرد بافهم، پرمعلومات، جدی، توانا، شناخته شده، دارای تجربه کافی در عرصه اقتصادی و تحصیلات عالی، ساده پوش اما هوشیار، آقای غنی که تجربه کار در بانک جهانی، تدریس در دانشگاه های امریکا، تجربه انتقال مسئولیت های امنیتی و وزارت مالیه را دارد فرصت خوبی برای رشد کشور و اقتصاد کشور می باشد. آقای غنی با درک و فهم وتجربه های که در بخش مالی واقتصادی دارد واز تحصیلات عالی برخوردارمی باشد گزینه ای مناسبی برای ترقی کشور در تمام عرصه ها می باشد.

آقای داکتر عبدالله عبدالله مرد صبور، با تجربه، آرام، خوش پوش و خوش برخورد، دارای شناخت کافی از کشور های دوست و دشمن، شخص دیپلمات، کسی که در سه دهه جنگ و جهاد در کشور بوده و یک دوره وزارت خارجه را هم تجربه نموده است. داکتر عبدالله عبدالله حالا به عنوان رئیس اجرائیه کشور کار می کند شخصی که دارای توانایی خاصی در بخش دیپلماسی,سیاسی ونظامی می باشد، که در در اصلاح نظام، برقراری یک رابطه خوب با کشور های همسایه وجهان و تضعیف مخالفین تخصص بیشتری دارا می باشد.

جنرال دوستم ؛ مرد ساده، پرنفوس، راست گو، محبوب که به عنوان معاون اول ریاست جمهوری رسیده نه بخاطر سهیم کردن ازبیک در قدرت و نماینده ازبیک در قدرت بلکه بخاطر نفوسی که در کشور دارد و به عنوان بانک رآی و مرد رئیس جمهور ساز مشهور می باشد. او یک شخص کاملآ نظامی بوده و از همه ساخت و باخت های نظامی و قانون ومقررات نظامی آگاهی کامل دارد. جنرال دوستم شخصی که در شمال هیبت خاص دارد و در سال های قبل و دوران جهاد و مقاومت مشت کوبنده و لرزه دهنده ای بر تمام مخالفین و دشمنان کشور بود. جنرال دوستم نظامی بوده وتجربه ای خوبی دراین بخش دارا می باشد بخاطر بهبود وضعیت امنیتی بهترین فرد می باشد. دوستم تنها کاری که می تواند در بخش نظامی بوده و تجربه و توانایی خاصی دراین عرصه دارد.

آقای سرور دانش؛ وزیر قبلی وزارت تحصیلات عالی و معاون دوم ریاست جمهوری کشور که در بخش فرهنگی و ترقی علم وفرهنگ فرد توانایی است که بیشتر در این عرصه می تواند کارای داشته باشد.

و اما آقای محقق، انجنیر محمدخان، انوری و کاظمی اشخاصی که از حزب وگروه های مختلف هستند.

آقای محقق؛ معاون دوم ریاست اجرائیه فرد زیرک، جدی، مردم دار و با دانش سیاسی و دینی، آقای محقق که در چند دهه جنگ در کنار شهید مزاری قرار داشت و بعد از شهادت بابه مزاری فعالترین فرد از مردم هزاره در جنگ وجهاد می باشد، میتواند بعد از جنرال دوستم دومین فرد در بخش های در بخش نظامی وسیاسی کارهای موثری انجام دهد.

آقای انوری وکاظمی دو رهبر بزرگ حزب حرکت و اقتدار، رهبرانی که از کتله ای بزرگ قوم سادات، نماینده گان این قوم بزرگ در افغانستان هستند نیز از بزرگان و تاثیرگزاران دولت وحدت ملی اند. این تشکیلات حقوق فراموش شده ای اقوام مختلف را زنده می کند ودولت وحدت ملی را توانا تر با تمام این افراد در تمام امورات می نمائید. دولت وحدت ملی متشکل از آرای همه ای اقوام افغانستان می باشد و بر اساس رآی مردم تشکیل یافته و برای تمام اقوام کشور می باشد.

مطالب مرتبط