Header ad
Header ad
در باره ما

مجله فانوس، نشریه آزاد، مستقل و غیر سیاسی مستقر در شهر کابل است که از بدو تاسیس – در سال ۱۳۸۴ خورشیدی – جهت تنویر و رشد اذهان جوانان کار و تلاش نموده است.

دیدگاه گاهنامه فانوس افغانستان دموکراتیک مبتنی بر ارزش های حقوق بشری و حاکمیت قانون است.

ماموریت گاهنامه فانوس توانمند سازی جوانان از طریق اطلاع رسانی، آگاهی دهی، دادخواهی، تعلیمات مدنی، ترویج ارزشهای حقوق بشری و دموکراسی، ظرفیت پروری، و ایجاد سرگرمی از طریق رسانه است.

مجله فانوس مرجع معتبر رسانه یی برای ترویج خبرنگاری شهروندی و فرهنگ مناظره حرفوی در کشور محسوب میگردد. فعالیت های آموزشی و رسانه یی این نهاد جوانان را در درک صحیح و استفادۀ درست از آزادی بیان؛ کسب صلاحیت های فکری مقتضی برای دریافت راه حل های منطقی به مشکلات  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوانان؛ و دانستن ِ نقش فعالیت های مدنی جوانان در کشور توانمند ساخته است.

فانوس میکوشد تا با فراهم آوری زمینه های بحث و گفتگو و زمینه سازی برای دریافت جایگاه جوانان در جامعه، جوانان را یاری رساند.

گاهنامه فانوس به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به نشر میرسد. این مجله از آغاز کار تا حال گام های بزرگ و مهمی را در راستای توانمند سازی جوانان از طریق رسانه در ولایات کابل، بلخ، بغلان، هرات، ننگرهار و جوزجان برداشته است. فانوس با رهبری و مدیریت گروه تخصصی کارمندان متعهد خود، در گسترش فعالیت هایش در ولایات دیگر کشور برای توامند ساختن بیشتر جوانان از طریق رسانه تلاش می نماید.

مجله فانوس در سال ۱۳۸۴ خورشیدی به منظور توانمندسازی جوانان از طریق رسانه توسط وحید احمد جلال زاده در شهر کابل تأسیس شد.