Header ad
Header ad

روابط عمومی دیجیتال

روابط عمومی دیجیتال

( بسم اللّه الرحمن الرحیم)

موضوع: روابط عمومی دیجیتال

در عصر ارتباطات واطلاعات که با ظهور فناوریهای جدید همراه است ، استفاده از امکانات جدید در زندگی یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود . امروزه صحبت از اطلاعات و جوامع اطلاعاتی است . هر جامعه ای که از لحاظ بار اطلاعاتی غنی تر باشد راحتتر پله های پیشرفت را طی خواهد نمود . در جوامع اطلاعاتی و جوامع دیجیتالی که بر اساس جمع آوری ، انباشت ، چرخش و گردش سریع داده ها و اطلاعات از طریق رایانه و اینترنت بنا شده روابط عمومی ها بر اساس ایفاء نقش اطلاع رسانی یکی از عوامل اصلی تولید کننده اطلاعات هستند . بازیگر اصلی جوامع اطلاعاتی و دیجیتالی مراکز تحقیقاتی ، روابط عمومی ها و وظیفه اصلی اطلاع رسانی آنها است . روابط عمومی تغذیه کننده چنین جوامعی است . روابط عمومی های بخش دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ، سازمان های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، صنعتی ، بازرگانی ، بخش اصلی اطلاعات در جوامع اطلاعاتی آینده را تولید و به جریان می اندازند . در عصر الکترونیک ، روابط عمومی الکترونیک روش بکار گرفتن فن آوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی ( I C T ) و سیستم های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق بر خواسته ها و نیازهای مخاطبان بطور لحظه ای ( on lin ) بمنظور تحقق بخشیدن به هدفهای روابط عمومی است . در این عصر ، رسانه ها و افکار عمومی اهمیت ویژه می یابند؛ رسانه ها دیگر ابزار تبلیغاتی نیستند؛ مهندسی روابط عمومی در عصر آگاهی و جامعه آگاه ، تنها یک فعل سخت افزاری نیست ، بلکه کار نرم افزارانه نیز هست و فرآهم کردن فضای نرم افزاری شامل برقراری رابطه و ایجاد اعتماد دو سویه هنجارهای مشترک و زمینه های ذهنی میان خود و مخاطب نیز ضروری و حائز اهمیت است . در هر صورت فعالیت در روابط عمومی به معنای نوین آن نوعی حرکت ظریف بین دانش و تجربه است . روابط عمومی دیجیتال عبارت است از استفاده از فن آوری دیجیتالی خصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب سایتهای اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران و سازمانها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن می باشد؛ این روش زمینه بالقوه ای برای ایجاد رابطه ای ساده ، روان و مؤثر بین سازمانها و مؤسسات با یکدیگر و نهادهای اجتماعی و مدنی در راستای ارائه خدمات رایگان ، فوری و فراگیر به کلیه گروههای کاربر فرآهم خواهد کرد . روابط عمومی دیجیتال فرصتهایی را فرآهم می سازد تا کیفیت ارائه خدمات به کاربران بهبود یافته و آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدا نمایند . از ویژگیهای خاص این روابط عمومی ها این است که محدود به زمان و مکان نیست . خدمات و اطلاعات در تمامی روزها و ساعات در دسترس شهروندان و مخاطبان است و کارگزار روابط عمومی دیجیتال یک آدم فنی نیست و نباید هم باشد ، بلکه او ضمن آشنایی با مسائل IT و تسلط به مسائل ارتباطی ایده می دهد و تصمیم سازی می کند . مهم ترین وظیفه روابط عمومی دیجیتال در جامعه اطلاعاتی آینده ، برقراری ارتباط دو سویه و متعادل بین سازمانها و مردم ، ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز شهروندان بطور شبانه روزی است .

خلاصه اینکه برای تحقق روابط عمومی دیجیتال در جامعه آگاه ، متنوع و سرشار از اطلاعات باید نکات ذیل را در نظر گرفت:

◄رهبری سازمان با حمایت از طرحهای پیشنهادی روابط عمومی ها می تواند آنها در رسیدن به اهداف خود یاری رساند .

◄ایجاد بینش سازمانی در بین مدیران در خصوص ضرورت جهت گیری فعالیتها و برنامه های روابط عمومی به این سمت وسوی

◄تعهد به تأمین منابع مورد نیاز آن از سوی مسئولان

◄حمایت سریع از تغییر سیستم سنتی به الکترونیک و دیجیتال

◄طراحی استراتژیک جهت تحولات آتی

◄آمادگی بافت سازمانی برای پذیرش این تحولات و ایجاد امید برای جلوگیری از به خطر افتادن آنها .

مشکلات و محدودیتها جهت تحقق روابط عمومی دیجیتال عبارتند از :

♦عدم اطلاع کافی مدیران سازمانها از مفاهیم مربوط به جامعه دیجیتال

♦سنتی بودن فرهنگ و ذهنیت مردم که می بایست این فرهنگ و ذهنیت متناسب با شرایط جامعه اطلاعاتی تغییر یابد که البته تغییر آن هزینه زیادی را در پی خواهد داشت .

♦عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز در زمینه فن آوریهای اطلاعاتی از قبیل گسترش اینترنت و عدم آموزش کافی عموم جهت استفاده از این فن آوریها نیز از مشکلات موجود است که باید جهت حل آن تدابیر لازم اندیشیده شود .

♦عدم امنیت در روابط عمومی دیجیتال .

از آنجا که عمده فعالیتهای روابط عمومی دیجیتال ارائه اطلاعات و خدمات مورد نیاز از طریق فن آوریهای نوین ارتباطی همانند اینترنت است؛ باید برای جلوگیری از مخدوش شدن و سوء استفاده از اطلاعات ، تدابیر لازم اندیشیده شود . در مجموع می توان نتیجه گرفت که روابط عمومی دیجیتال یک پدیده ، دانش جدید و یک تجربه برای زندگی بشر محسوب می شود .

 

مطالب مرتبط