Header ad
Header ad

روشن غزنوی، جوان فعال افغان

روشن غزنوی، جوان فعال افغان
روشن غزنوی فرزند محمد خان، در سال ١٣٧٣ خورشیدی در ولایت غزنی چشم به جهان گشود. روشن حدود ٤ سال داشت که به دلیل وضعیت نامساعد امنیتی، غزنی را، در آغوش خانواده اش، به قصد کابل ترک گفت.
روشن ۳ سال بعد از پایان دوره سیاه طالبان، شامل مكتب شد و دوره ابتدایی را در لیسه عالی گلخانه شهر کابل تمام کرد. او متاقباً بعد از فراغت از لیسه عالی سوریا، از دانشکده حقوق دانشگاه گوهرشاد سند لیسانس اش را در رشته حقوق بدست آورد.
تجارب ِ تلخ جنگ و نابسامانی های اجتماعی در کشور پیوسته روشن را به فکر و تعمق وا میداشت، و رویهمرفته علاقۀ خدمت گذاری به مردم و جامعه را در ذهن او شکل میداد. از اینرو، روشن ضمن اینکه قالین باف ِ ماهر بود، از سال ۱۳۹۰ خورشیدی به فعالیت های مدنی آغاز کرد. او فعالیت های اجتماعی و مدنی خویش را با پیوستن به سازمان سبز افغانستان شکل داد، و مدتی منحیث معاون بخش بانوان سازمان سبز و گزارشگر هفته نامه سبز ایفای وظیفه نمود. روشن، بعداً، با جمعی از جوانان همکار، موفق به تاسیس شبکه فعالان جوان تحت عنوان “شبکه جوانان اصلاح برای تغییر” شد. روشن در صحنۀ فعالیت های مدنی پیشتاز بوده و در راستای دادخواهی و تامین عدالت برای اقشار مختلف جامعه، تلاش و فعالیت داشته است.
روشن بعلاوه فعالیت های اجتماعی و مدنی بطور مستقلانه، در نهادهای ملی و بین المللی مانند جی آی زید آلمان، دارالوکاله بامیان، نهاد خیریه افغان باور، شبکه رهبران اعمار صلح و حل منازعه، شبکه حمایت، و موسسه مهرآوران نیز ایفای وظیفه نموده است.
روشن غزنوی همواره در برگزاری کارگاه های آموزشی، كنفرانس ها برای توانمند ساری زنان و جوانان، و همچنان در بر پایی اعتراضات مدنی و داد خواهانه برای اقشار مختلف جامعه سهم فعال داشته است.
بزرگترین آرزوی روشن این است که روزی شاهد توقف جنگ و بدبختی، و تامین صلح سرتاسری در افغانستان باشد؛ و مردم افغانستان از سواد کافی برخوردار باشند.
روشن به پاس خدمات ارزنده اش، توسط نهادهای مختلف مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است.

مطالب مرتبط