Header ad
Header ad

سقوط و فرو پاشی حکومت کمونیست ها

سقوط و فرو پاشی حکومت کمونیست ها

ارسالی: مروه

شب ۲۸ حمل ۱۳۷۱ هـ.ش. عبدالوکیل، وزیر خارجه دکتر نجیب الله خبر برکناری نجیب را از قدرت اعلام کرد. عبدالوکیل، نجیب را به عنوان بازدارنده صلح معرفی کرد. عبدالوکیل از ۴ شخص نام برد که اداره امور مملکت را به عهده گرفته اند:
۱ ـ فرید احمد مزدک
۲ ـ نجم الدین کاویانی
۳ ـ سلیمان لایق
۴ ـ نظر محمد
عبدالرحیم هاتف کفالت ریاست جمهوری را به عهده گرفته بود. در روز اول ثور (۱/۲/۱۳۷۱) اعلام کرد که قدرت را به مجاهدین تحویل می دهد. داکتر نجیب ا… که قصد خروج از افغانستان را داشت در مسیر میدان هوایی کابل توسط نیروهای شمال متوقف گردید و خود را به دفتر سازمان ملل در کابل رسانده و پناهنده شد. تا این که بعد از حدود یک دهه با ورود نیروهای طالبان در کابل به قتل رسید. این وضعیت در حالی بود که نماینده وقت سازمان ملل متحد آقای بنون سوان غافلگیر شده بود.
نیروهای حکمتیار نقاط حساس کابل را با استفاده از همکاری جناح طرفدار خود در رژیم کابل به دست آورده بودند ؛ ولی نیروهای جنرال دوستم آنهارا به زور از مواقفشان بیرون کشید. در این زمان آقای احمد شاه مسعود در چاریکار بود. اما عبد الوکیل با احمد شاه مسعود مذاکراتی داشته و به توافقاتی در زمینه انتقال قدرت رسیده بودند. با تشکیل دولت موقت در پیشاور و ریاست جمهوری حضرت پورفیسور صبغت ا… مجددی، انتقال آن در کابل و کنار رفتن بقایای رژیم کمونیستی، حاکمیت مجاهدین شروع شد.

مطالب مرتبط