Header ad
Header ad

صلح زند گیست

صلح زند گیست

ارسالی: یوسف
صلح یک پدیده مقدس است ، که تمام بشریت بخصوص افغان ها به آن نیاز دارد و بدون صلح زنده گی بی مفهوم ، مشکل و دشوار می باشد.
در کشور که صلح نباشد حقوق مردم پامال شده و قانون یکسان بالای اتبای کشور تطبیق نمی شود ، و زمینه برای تجاوز به مال ، عزت و آبروی شهروندان فراهم می گردد.
در جنگ مردم به مشکلات مختلف مواجه شده روز به روز این مشکلات تقویت شده و راه را برای بد بختی ، گرسنه گی و مهاجرت ها باز ساخته جامعه رابه تدریج متلاشی می سازد و جای عوام را یک تعداد اشخاص قدرت طلب ، ظالم و بی رحم می گیرد .
کشور وقتی ترقی و پیشرفت می کند که صلح تامین باشد و در شرایط صلح به زیر بناء ها توجه و بیشتر بودیجه به کار های اساسی اختصاص داده شود.
فابریکات،زراعت ومالداری، تعلیم وتربیه همه پیشرفت نموده و زمینه سر گرمی به مردم مهیا شود،مردم متوجه جنایت، تجاوز به حقوق دیگران نشده وزنده گی بصورت نورمال به پیش میرود.
آقای کرزی به عنوان رئیس دولت در هفت سال گذشته با مصرف هزینه های هنگفت نتوانسته است تا یک حکومت سالم و عاری از فساد را بناء کند .
در حکومت فعلی کرزی اشخاص و افراد ی تعین شده اند که نمی خواهند در این کشور صلح بیائید ، بخاطریکه منافع این افراد در جنگ نهفته است .
سایت های انترنتی نشان میدهد که در سال گذشته ( ۹۰۰ ) دوسیه مقامات بلند دولتی به محاکم کشور رسیده است ، این دوسیه ها از اعضای پارلمان ، جنرالان و قوماندانان ارشد وزارت های دفاع و داخله ، روسائی ادارات امنیت و مسولان زندان ها از ولایات و مرکز که به جرایم مختلف چون خیانت به کشور ، تجاوزات جنسی ، دزدی های مسلحانه ، سوی استفاده از موقف و مقام ، اختلاس ، سهل انگاری در اجرای وظایف ، فرار دادن زندانیان و غیره شامل می باشد .
دولت و جامعه جهانی باید به اداره نیم بند افغانستان توجه جدی نماید ، تصفیه و اصلاح مقامات دولتی را آغاز تا بتواند بحران موجود را از راه عقلانی حل نمایند .

مطالب مرتبط