Header ad
Header ad

فیروزه عمر، جوان فعال افغان

فیروزه عمر، جوان فعال افغان
فیروزه عمر فرزند عزیزالله خان، در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، در دیار فوشنج هرات، در خانوادۀ متدین و اهل دانش چشم به جهان گشود.
فیروزه مکتب را در لیسه عالی مهری هروی هرات آغاز کرد و در سال ۱۳۹۰ خورشیدی با درجۀ عالی از این مکتب فارغ شد. فیروزه در جریان سالهای کسب علم در مکتب، فعالیت های منظم ِفراتر از فعالیت های صنفی نیز داشت. او سرگروپ رضاکاران مکتب در هلال احمر بود، گروه څارندویان مکتب را رهبری می کرد، نماینده مکتب در امور جوانان و همچنان مسوول شورای مکتب بود. فیروزه در جریان سالهای مکتب، به پاس فعالیت های ارزنده اش، تقدیرنامه های زیادی بدست آورد که از آنجمله میتوان از دریافت مدال “شاگرد فعال” از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وقت یادآور شد.
فیروزه عمر در سال ۱۳۹۱ خورشیدی پس از سپری کردن امتحان کانکور با نتیجۀ عالی، به بخش روانشناسی دانشکدۀ تعلیم و تربیه راه یافت و در سال ۱۳۹۴ با درجۀ کدر از این دانشکده فارغ شد. فیروزه در جریان سالهای فراگیری علوم در دانشگاه نیز از شمار محصلان فعال بود و به پاس فعالیت های تاثیرگذار خود در این دانشکده تقدیرنامه های زیادی بدست آورد. یکی از این تقدیرنامه ها را زمانی که عضوء شورای محصلان نخبۀ دانشگاه هرات بود، از جانب وزارت تحصیلات عالی افغانستان بدست آورد.
فیروزه بعلاوۀ آموزگاری مکاتب و دانشگاه در هرات، با کار با نهادهای معتبری مانند مشاوریت صحت روانی دفتر واسا، انجمن روانشناسان هرات، مرکز اصلاح و تربیت اطفال (محبس)، ریاست اطلاعات و  فرهنگ هرات، انجمن اجتماعی تعهد، انجمن توسعۀ مهارت های محصلان دانشکدۀ تعلیم و تربیه، و شورای محصلان نخبۀ دانشگاه هرات تجارب ارزشمندی را اندوخته است.
فیروزه به فن نویسندگی نیز دست دارد و دستنوشت هایش در مجله ها و روزنامه ها به نشر رسیده اند. او کتابی را نیز زیر کار دارد که تا هنوز ناتمام است.
فیروزه عمر  در حال حاضر محصل دوره ماستری دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل است و به صفت آموزگار در یکی از دفاتر نیز مشغول کار می باشد.

مطالب مرتبط