Header ad
Header ad

مناظرۀ پیامد ها و چالش های اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان در شهر شبرغان برگزارش شد

مناظرۀ پیامد ها و چالش های اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان در شهر شبرغان برگزارش شد

یكی از سطوح و عرصه ‌های مهم مشاركت سیاسی، شركت مردم یك جامعه در انتخابات است و كندوكاو در ادبیات موجود در مورد مشاركت سیاسی این نكته را روشن می‌ سازد كه با وجود راه ‌های گوناگون مشاركت و مداخله در سیاست، توجه خاصی به “انتخابات”، ”مشاركت انتخاباتی” و “حقوق مردم در انتخابات” است. اما در گفتمان‌های روز، برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور، تا کنون بیشتر به حاشیه‌ های این بحث پرداخته شده است تا اینکه اصل قضیه اصلاح انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد.

مجله فانوس با همکاری موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون، بخاطر آگاهی جوانان در مورد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان گفتمانی را تحت عنوان “چالش ها و پیامد های اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان” در ولایت جوزجان راه اندازی نمود.

در این گفتمان در کنار فعالین مدنی، استادان پوهنتون ها، و محصلین، حضور نماینده گان شورای ولایتی ولایت جوزجان، نماینده گان متنفضین قومی و ارگانهای دولتی نیز محسوس بود.

هدف از برگزاری این گفتمان در ولایت جوزجان ذهنیت سازی برای جوانان و بهبود باورمندی مردم نسبت به بحث اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میباشد.

در این برنامه، اسدالله بهرامی یک تن از بزرگان قومی، حاجی ذکرالله مظلومیار رییس نهاد های مدنی ولایت جوزجان و بسم الله ساحل نماینده شورای ولایتی ولایت جوزجان از مهمانان ویژه گفتمان بودند.

جناب اسدالله بهرامی یک تن از بزرگان قومی به این باور است که اصلاح نظام انتخاباتی برای تغییر و تحول در آیندۀ حکومتداری افغانستان بسیار نقش اساسی را میتواند بازی کند و یگانه گزینه ای که ما را میتوند به رسیدن به حکومتداری خوب و قانونی کمک کند مسأله اصلاح نظام انخاباتی در کشور است. وی پیشنهاد کرد که برای برگزاری یک انتخابات سالم و سازنده بحث اصلاحات را از دوگانگی های سیاسی بدور نگهدارند، تا فرصت های بدست امده به هدر نروند. آقای بهرامی افزود تا زمانیکه افراد لایق و شایسه و متخصص در کمیسیون انتخابات جابجا نگردند این چالش حل شدنی نیست و امر اصلاحات در سیستم انتخاباتی بعنوان یک خیال باقی خواهد ماند.

ولی به باور حاجی ذکرالله مظلومیار رییس نهاد های مدنی ولایت جوزجان دو چالش عمده در قسمت اصلاح نظام انتخاباتی
افغانستان وجود دارد. اول اینکه نبود امنیت که محوری ترین بحث ها به حساب میآید. و دوم اینکه عدم باورمندی مردم نسبت به شعار ها و برنامه های دولتمردان افغانستان را میتوان از جمله چالش های جدی و حساب شده فرا روی اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان عنوان کرد.

اما، نماینده شورای ولایتی جوزجان آقای بسم الله ساحل نسبت به اصل اصلاحات خوشبین بوده و بنظر وی محوری ترین راه برای رسیدن به یک انتخابات آزاد و عادلانه و قابل پذیرش همه شهروندان در یک چنین شرایط در افغانستان را بر دو مورد خلاصه کرد:
۱٫ توزیع تذکره های الکرونیکی
۲٫ اصلاح سازی قوانین انتخابات

در اخیر، مهمانان برنامه از جمله استادان، فعالین مدنی و محصلین پوهنتون ها پرسش های شانرا مطرح نمودند و پیرامون موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مطالب مرتبط