Header ad
Header ad
واژه

واژه “زن” را کمی درست بخوان

فریبا اکبری، دانش آموخته خبرنگاری دانشگاه هرات سرچشمه واژه زن انسانیت است، نه ضعیفه، نه سیاسر، نه کوتاه فکر و نه ناتوان. اکثر مردم ما هم از زن و مرد این کلیشه را پذیرفته ایم که زن را باید کم ارزش بخوانیم حتی زمانی که واژه زن را به خوانش می گیریم، موجودی را متصور ...
بیشتر بخوانید
۱۵ دانشجو در کابل مهارت های سنخرانی را فرا گرفتند

۱۵ دانشجو در کابل مهارت های سنخرانی را فرا گرفتند

مجله فانوس، به سلسله برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، برنامۀ را تحت عنوان مهارتهای سخن رانی برای ۱۵ دانشجو در شهر کابل برگزار کرد. در بخش نخست برنامه، استاد عزت الله اكبری در مورد ارزش و اهميت سخنرانی برای رسيدن به اهداف زندگی معلومات ارایه نمود و بخش دوم ...
بیشتر بخوانید
۲۵ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت بازار يابی را فرا گرفتند

۲۵ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت بازار يابی را فرا گرفتند

مجله فانوس، به ادامه برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار بنابر درخواست جوانان، برنامۀ را تحت عنوان ‘مدیریت بازار يابی’ برای يك روز در شهر كابل برگزار کرد. در حال حاضر تعداد زيادی از جوانان دانشجو در بخش های بازاریابی برای توليدات شركت های مختلف داخلی و خدماتی بشكل قرار...
بیشتر بخوانید
۱۰ دانشجوی حقوق در کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

۱۰ دانشجوی حقوق در کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

مجله فانوس، به سلسله برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار برنامۀ را تحت عنوان مهارت فن سخن رانی که بیشتر مورد علاقمندی جوانان قرار دارد برای يك روز برگزار کرد. در اين برنامه، نخست خليل بكتاش ظريفی، ژورناليست تلویزيون ولسی جرگه، در مورد ارزش و اهميت سخنرانی برای رسيدن به اهداف زندگی...
بیشتر بخوانید
برگزاری گفتمان رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه از سوی مجله فانوس

برگزاری گفتمان رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه از سوی مجله فانوس

مجله فانوس گفتمانی را با حضور دانشجویان، استادان دانشگاه و فعالین مدنی پیرامون رسانه های اجتماعی و تاثیرگذاری آنها بر افکار عامه، در شهر هرات برگزار نمود. در این گفتمان که با حضور حدود ۴۰ تن از اشتراک کننده گان در تالار انجمن جوانان افغانستان در هرات برگزار گردید، استاد احمد شفیق بهروزیان، روانشناس؛ پوه...
بیشتر بخوانید