Header ad
Header ad
برنامه آموزشی مدیریت زمان توسط مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

برنامه آموزشی مدیریت زمان توسط مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

به سلسله برنامه های آموزشی فانوس در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار مجلۀ فانوس برنامۀ را تحت عنوان مدیریت زمان که در برنامه های قبلی بیشتر مورد علاقمندی جوانان قرار گرفته بود، برای دانشجویان شهر کابل برگزار کرد. در این برنامه، جوانان دانشجو چگونگی مدیریت بهتر زمان را فرا گرفتند. در این برنامۀ یک روزه...
بیشتر بخوانید
۴۰ دانشجو در شهر کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

۴۰ دانشجو در شهر کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

مجله فانوس به منظور توانمند سازی جوانان از طریق رسانه، در ادامه برنامه های آموزشی خود، اینبار برنامه آموزشی مهارت های سخنرانی را برای بیشتر از ۴۰ محصل در کابل برگزار کرد. به باور مجله فانوس، جوانان دانشجو، جهت درخشش بیشتر و بهتر در عرصه های علمی و آموزشی، نیازمند کسب مهارت های سخنرانی و ...
بیشتر بخوانید
گفتمان جوانان و افراط گرایی در ولایت هرات برگزار شد

گفتمان جوانان و افراط گرایی در ولایت هرات برگزار شد

هرات ولایتی است که کمتر جوانان آن به افراط گرایی گرایش دارند و میتواند به عنوان نمونه ی برای جوانان سایر ولایت ها محسوب گردد. مجله فانوس، به سلسله برنامه های ارزشمند خود در مورد مسایل مهم و حیاتی برای جوانان، اینبار، به همکاری سازمان خط نو، سومین گفتمان را پیرامون “جوانان و افراط گرایی” ...
بیشتر بخوانید
گفتمان جوانان و کاریابی در ولایت هرات تدویر یافت

گفتمان جوانان و کاریابی در ولایت هرات تدویر یافت

مجله فانوس، به سلسله برنامه های گفتمان روی مسایل مهم و حیاتی برای جوانان، اینبار، به همکاری سازمان خط نو، دومین گفتمان را پیرامون “جوانان و اشتغال” با اشتراک استادان دانشگاه، فعالین مدنی و سیاسی جوان، خبرنگاران و آگاهان امور جهت جمع آوری دید گاه ها و نظریات، شناسایی چالش ها، و دریافت راهکاره...
بیشتر بخوانید
بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو مهارت های تنظیم و مدیریت زمان را فرا گرفتند

بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو مهارت های تنظیم و مدیریت زمان را فرا گرفتند

در برنامۀ تنظیم و مدیریت زمان که از جانب مجله فانوس به همکاری تخنیکی مرکز لینکلن در شهر کابل برگزار گردیده بود، بیشتر از ۴۰ بانوی دانشجو و دانشآموز از دانشگاه ها و مکاتب مختلف شهر کابل اشتراک نموده بودند. این برنامه که توسط بانو منیژه رامزی تسهیل میشد با راه اندازی فعالیت تفریحی در ...
بیشتر بخوانید