Header ad
Header ad

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت جوزجان برگزار شد

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت جوزجان برگزار شد

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی، وبلاگ نویسی و رسانه‌های اجتماعی برای ۴۰ تن از دانشجویان دانشگاه‌ های خصوصی و دولتی ولایت جوزجان از سوی گاهنامه فانوس برگزار شد. این کارگاه آموزشی با همکاری انستیتوت خصوصی شاداب در ولایت جوزجان راه اندازی گردید.

در این کارگاه آموزشی چگونگی ساختن وبلاگ، شیوه های نگارش در وبلاگ و شبکه های اجتماعی در دو مرحله نظری و عملی برای دانشجویان آموزش داده شد. هدف از راه اندازی این آموزش در مجموع دسترسی و آشنایی دانش آموزان به تکنالوژی مدرن و ابزار های اطلاع رسانی روز بود که جوانان افغان بخصوص جوانان ولایت جوزجان بتوانند با داشتن وبلاگ های شخصی نوشته ها  و خلاقیت های منحصر به فرد خود را با جوانان دیگر شریک بسازند.

داکتر ذبیح الله واحدی ریس انستیتوت خصوصی شاداب گفت اینچنین برنامه های آموزشی بخاطر رشد ظرفیت‌ های دانشجویان و دسترسی آنها به تکنالوژی نوین با استفاده از انترنت، و داشتن وبلاگ های شخصی میتواند در زندگی شخصی و حرفه یی جوانان بسیار تآثیر گذار باشد. او همچنان ارتقاء ظرفیت های جوانان و دانشجویان در عرصه تکنالوژی و دسترسی آنها به شبکه های اجتماعی را از جمله اولویت های مهم زندگی تحصیلی شان عنوان نمود و گفت که جوانان با داشتن وبلاگ های شخصی میتوانند در عرصه آزادی بیان و اطلاع رسانی جایگاه تعیین کننده را در کشور شان داشته باشند.

حمید الله مسرور مسول عمومی انجمن همگان در ولایت جوزجان با جمعی از جوانان از این اقدام مجله فانوس اظهار قدردانی نموده گفت: “به باور من جوانان افغانستان بخصوص دانشجویان سخت نیازمند اینچنین آموزش ها و کنفرانس های علمی هستند تا بتوانند برای بهبود سطح دانش و ارتقای ظرفیت شان از فرصتهای ایجاد شده استفاده اعظمی را نمایند.

همچنان اعضایی انجمن همگان، ریس انستیتویت خصوصی شاداب، مسول فرهنگی موسسه تحصیلات عالی متانت، معاون اداری موسسه تحصیلات عالی برلاس، مدیر تدریسی پوهنتون جوزجان و سایر دانش آموزان از مسوول گاهنامه فانوس، آقای وحید احمد جلال زاده؛ مسول ولایتی مجله فانوس، نثاراحمد مبارز؛ و همکار مجله، استاد یما سفر تشکری ویژه نموده ابراز امتنان و قدردانی نمودند.

در اخیر، برای اشتراک کننده گان برنامه تصدیق نامه ها اهدا گردید.

مطالب مرتبط