Header ad
Header ad

کارگاه وبلاگ سازی و وبلاگ نویسی برای کاریابی در هرات برگزار شد

کارگاه وبلاگ سازی و وبلاگ نویسی برای کاریابی در هرات برگزار شد

کارگاه چهار روزه آموزشی وبلاگ سازی و وبلاگ نویسی برای کاریابی از سوی مجله فانوس برای ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه هرات برگزار شد.

این کارگاه برای ارتقای ظرفیت دانشجویان دختر و پسر سال چهارم دانشکده های روزنامه نگاری، حقوق و ادبیات دانشگاه هرات برگزار گردیده تا مهارت های کار با انترنت، وبلاگ سازی، وبلاگ نویسی و رسانه های اجتماعی را فرا گیرند. دانشجویان بعد از پایان این برنامه، میتوانند گزارش ها و مقاله هایی دستنوشت شان را در وبسایت گاهنامه ی فانوس و وبلاگ های شخصی شان به نشر برسانند و اینگونه،‌ مجله ی فانوس زمینه ی کار در نهاد های مختلف را برای شان فراهم می سازد.

 فیصل کریمی، استاد دانشگاه هرات و آموزگار در این کارگاه، میگوید که این کارگاه وبلاگ سازی و وبلاگ نویسی برای کاریابی در نوع خود در افغانستان بی نظیر است و زمینه ی مهارت های فنآوری دانشجویان را در فضای مجازی بالا می برد.

به گفته او این کارگاه نقش موثری برای کاریابی این دانشجویان خواهد داشت و در کنار اینکه زمینه ی شکلدهی هویت آنها در فضای مجازی را مساعد می سازد، توانایی آنها برای انجام وظایف بهتر را نیز بلند می برد.

 این کارگاه در سه مرحله برای ۶۴ تن از دانشجویان دانشگاه هرات برگزار می شود تا این دانشجویان بتوانند هم در جریان تحصیل کارهای نیمه وقت انجام دهند و هم بعد از فراغت بتوانند کار مناسبی دریابند.

 گفتنی است که مجله ی فانوس به تعداد ۵۶ محصل سال چهارم پوهنتون بلخ را نیز در دو مرحله آموزش های مشابه میدهد.

مطالب مرتبط