Header ad
Header ad

کارگاه ی آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت بغلان برگزار شد

کارگاه ی آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت بغلان برگزار شد

مجله فانوس در ادامه ی فعالیت های آموزشی به منظور توانمند سازی نسل جوان کشور ، این بار کارگاه آموزشی دو روزه را در بخش آموزش وبلاگ سازی ، وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی برای دانشجویان دانشگاه های ولایت بغلان برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی به تعداد ۵۰ تن از دانشجویان اعم از بانوان و پسران از دانشگاه های بغلان، حکیم سنایی، رویان و انستیتیوت مسلکی تجارت اشتراک داشتند.

شایان ذکر است این دومین برنامه آموزشی مجله فانوس میباشد که در ولایت بغلان برگزار گردیده است که مورد استقبال گرم و وسیع دانشجویان و جوانان ولایت بغلان قرار گرفت. در این برنامه ضمن معرفی مجله فانون برای اشتراک کنندگان ؛ مسایل مربوط به انترنیت (انترنیت ، چگونگی استفاده از نامه برقی، صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و وبلاگ نویسی) برای اشتراک کنندگان در چارچوب پلان اموزشی دو روزه آموزش داده شد.

داکتر خیرالدین فایز رییس و بنیانگذار دانشگاه حکیم سنایی در ولایت بغلان که در مراسم افتتاحیه این برنامه آموزشی حضور یافت در بخش از صحبت هایش افزود: با توجه به پیشرفت سریع تکنالوژی معلوماتی آموزش و استفاده از انترنیت و شبکه های اجتماعی را یک نیاز جدی برای دانشجویان و جوانان خوانده و راه اندازی همچو برنامه های آموزی را در خصوص گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از انترنیت ارزنده تلقی نمود.

استاد شیرمحمد مرادی رییس اتحادیه جوانان ولایت بغلان یکتن دیگر از مهمان به منظور گشایش برنامه آموزشی فانوس در بغلان بود که ضمن مثبت خواندن برنامه های آموزشی برای توامند سازی جوانان در بخشی از صحبت هایش گفت: راه اندازی برنامه ی آموزشی پیرامون شبکه های اجتماعی و چگونگی استفاده از آن خیلی موثر بوده و در خصوص گسترش و ترویج خبرنگاری شهروندی میان جوانان همچنان تقویت آزادی بیان در جامعه می گردد.

فرحناز دانشجو که یکی از اشتراک کنندگان این برنامه آمورشی بود ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان برنامه ی آموزشی مجله فانوس گفت: در گذشته در کارگاه های آموزشی زیادی پیرامون فعالیت های مدنی و توامند سازی دانشجویان و جوانان اشتراک نموده است اما اینبار برنامه ی متفاوت تر بود البته برای نخستین بار آموزش مسایل مربوط به انترنیت و استفاده از شبکه های اجتماعی برای جوانان و دانشجویان در نظر گرفته شده است . امید سلسله همچو برنامه ها در آینده ادامه یابد.

استاد عبدالقیوم صدیقی معاون اداری و مالی دانشگاه حکیم سنایی که در ختم کارگاه ی آموزشی مجله فانوس حضور داشت ضمن سپاس گزاری از راه اندازی برنامه های ظرفیت پروری برای جوانان و دانشجویان گفت: نهاد های مدنی و رسانه یی در یک و نیم دهه اخیر در راستای توسعه ی فرهنگی کشور نقش اثر گزار را داشته است امید واریم این ماموریت شان در خصوص توامند سازی جامعه بویژه نسل جوان تا رسیدن به حد تعالی جامعه تداوم داشته باشد.

در اخیر برنامه ی آموزشی که بتاریخ های ۱۴ و ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ برگزار شده بود ، برای ۵۰ تن از دانشجویان تصدیق نامه ها همچنان جزوه آموزشی که از سوی مجله فانوس ترتیب شده بود، توزیع گردید و برنامه ی آموزشی مجله فانوس با صرف ناشتا و قراعت دعایه اختتام یافت.

مطالب مرتبط