Header ad
Header ad

کتاب، رفیق دانشمند – رقابتی که از طرف مجله فانوس در ولایت بلخ برگزار شد

کتاب، رفیق دانشمند – رقابتی که از طرف مجله فانوس در ولایت بلخ برگزار شد

مجله فانوس در ادامه فعالیت های خود در راستای توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، اینبار رقابت کتابخوانی را تحت عنوان ‘کتاب، رفیق دانشمند’ به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی صلح، جلب توجه جوانان به اهمیت و ارزش مطالعه در آورن صلح در کشور، و ترویج فراگیر فرهنگ مطالعه در ولایت بلخ، میان موسسات تحصیلات عالی تاج، کاوون، راه سعادت، نخبگان و ترکستان برگزار نمود.

دانشجویان از پنج موسسه تحصیلات عالی در بلخ جهت اشتراک در این برنامه رقابتی به مجله فانوس معرفی شدند و در یک پروسه شفاف ِ انتخاب که با حضورداشت نماینده گان این شش موسسه تدویر یافت، به رقابت پرداختند.

در نتیجه، بانو مرسل مؤنس، دانشجوی موسسه تحصیلات عالی تاج، مقام اول؛ آقای پنجشنبه محمدی، دانشجوی موسسه تحصیلات عالی كاوون، مقام دوم؛ و بانو وژمه، دانشجوی موسسه تحصیلات عالی راه سعادت، مقام سوم این رقابت را از آن ِ خود نموده برای خود، خانواده، دوستان و نهاد آموزشی خود افتخار آفریدند.

برنامه معرفی برنده گان رقابت، در روز جهانی صلح با اشتراک صالح خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ؛ شیر محمد سپاهی زاده، رئیس اتاق های تجارت و صنایعِ ولایت بلخ؛ پوهندوی اسد الله ضیا، رئیس موسسه تحصیلات عالی تاج؛ پوهندوی ضیاالدین ضیا قیصاری، استاد دانشگاه بلخ؛ سیمین شمس، موسس و بنیانگذار موسسه تحصیلات عالی تاج کیومرث ادیب، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی کاوون؛ سید جاوید سعادت، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی تاج؛ استاد نور الرحمٰن فرامهر، استاد دانشگاه تاج؛ غلام سخی ابراهیمی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه سعادت؛ و نثار احمد مبارز، معاون اداری موسسه تحصیلات عالی کاوون و مسئول مجله فانوس در ولایت بلخ در سالون کنفرانس های موسسه تحصیلات عالی کاوون برگزار شد.

مطالب مرتبط