Header ad
Header ad

گفتمان، نیاز جدی دانشگاه های افغانستان

گفتمان، نیاز جدی دانشگاه های افغانستان

گفتمان و مناظره که از مهم ترین ابزار گفت و گو و تبادل نظر میان انسان ها و از همه بیشتر میان دانشجویان می باشد، نیاز جدی دانشگاه های افغانستان دانسته می شود. تکنولوژی و دست آوردهای مدرن زمنیه های خوبی را برای گفتمان و مناظره میان دانشجویان و فعالان مدنی و اجتماعی در سراسر دنیا مهیا کرده است. روز سه شنبه، مجله فانوس میزبان یک گفتمان آنلاین میان شماری از دانشگاهیان از ولایات، بلخ، خوست، ننگرهار و شهر واشنگتن دی.سی ایالات متحده امریکا بود.

در این گفتمان دانشگاهیان ومیزبان گفتمان، وحید احمد جلال زاده روی چگونگی اوضاع تحصیلی در افغانستان و زمینه های تحصیلی برای جوانان افغان در امریکا، ایجاد گفتمان و مناظره های دانشجویی در سطح دانشگاه ها، چگونگی راهیابی به فرصت های تحصیلی و بالابردنِ ظرفیت های دانشجویان با استفاده از امکانات مدرن صحبت کردند.

آقای وحید احمد جلال زاده موسس و مدیرمسوول مجله فانوس که از شهر واشنگتن دی.سی ایالات متحده این گفتمان را میزبانی میکرد، با استفاده از تجارب اش در مورد فعالیت های فرهنگی، علمی و بازدیدهایش از مکان های اکادمیک ایالات متحده، به سوالات اشتراک کنندگان از ولایات بلخ، خوست و ننگرهار پاسخ داده و از تلاش های مجله فانوس برای راه اندازی مناظره دانشجویی میان دانشگاهیان افغانستان و برخی از کشورهای دیگر خبر داد.

اشتراک کنندگان این کنفرانس، فقدان مناظره و گفتمان در دانشگاه های افغانستان را یکی از عمده ترین چالش های دوره ی تحصیلی خوانده و آنرا عامل عمده یی در عدم انکشاف ذهنی و رشد ظرفیتی دانشجویان دانستند.

این در حالی است که مجله فانوس برنامه ی گسترده ی آموزشی را برای دانشجویان دانشگاه های کابل، بلخ، جوزجان، هرات و ننگرهار از دوسال بدینسو راه اندازی نموده و تاهنوز صدهاتن با استفاده از فرصت ایجاد شده، با خبرنگاری شهروندی، کار در رسانه های آنلاین و استفاده از شبکه های اجتماعی آشنا شده اند.

مطالب مرتبط