Header ad
Header ad

گفتمان جوانان و کاریابی در ولایت هرات تدویر یافت

گفتمان جوانان و کاریابی در ولایت هرات تدویر یافت

مجله فانوس، به سلسله برنامه های گفتمان روی مسایل مهم و حیاتی برای جوانان، اینبار، به همکاری سازمان خط نو، دومین گفتمان را پیرامون “جوانان و اشتغال” با اشتراک استادان دانشگاه، فعالین مدنی و سیاسی جوان، خبرنگاران و آگاهان امور جهت جمع آوری دید گاه ها و نظریات، شناسایی چالش ها، و دریافت راهکارهای علمی و عملی در خصوص کاریابی جوانان، در ولایت هرات برگزار نمود.
ناصر گلرانی، به نمایندگی از مجله فانوس و سازمان خط نو، ضمن خوشآمد گویی اشتراک کننده گان برنامه، نقش محوری جوانان را در رشد و توسعه کشور ارزنده دانسته افزود که جوانان در جامعۀ ما با کمبود شغل و حرفۀ مناسب دچار سردرگمی، سرخوردگی، بی برنامه گی و انزوای اجتماعی شده اند و هردو نهاد باورمند اند جوانان زمانی میتوانند این نقش را به خوبی ایفاء نمایند که به مشکلات آنان توجه و رسیدگی صورت گیرد.
آقای عبدالستار ظریفی، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات، در مورد فعالیت های این ریاست توضیحات داده گفت یکی از اهداف این ریاست ایجاد فرصت های کاری و انکشاف مهارت های حرفوی است. هر سال به تعداد پنج هزار جوان کار آموز از برنامه کار آموزی این ریاست فارغ میگردند و سالانه در حدود ۲۰۰۰ جواز کار در هرات توزیع میگردد. به گفته آقای ظریفی با نفوس چهار ملیونی هرات و فارغ شدن هزاران دانشجو از دانشگاه ها، تنها یک ریاست بنام کار و امور اجتماعی اکتفا نمی کند و نیازها را در قسمت اشتغال بر آورده نمیسازد. در هرات متقاضی کار زیاد و زمینۀ کار برای جوانان کم است. در این زمینه این ریاست، پلان های گسترده دارد و میخواهد حرفه های گوناگون ِ مبتنی بر نیاز های جامعه را با همکاری مؤسسات مختلف دولتی و غیر دولتی برای اشتغال زایی بیشتر در هرات، گسترش دهد.
اشتراک کننده گان این گفتمان نگرانی شان را از نبود زمینه های اشتغال و موجودیت فساد گسترده در امر مقرری ها در بست های مختلف دولتی و خصوصی ابراز نموده خاطر نشان ساختند در صورتیکه وضع به همین منوال ادامه یابد زمینۀ پیوستن جوانان به گروه های مخالف دولت، فرار مغزها، اعتیاد، مشکلات روانی و صدها مشکل حاد دیگر بیشتر میگردد.
به باور اشتراک کننده گان، برای جوانان در پروسه های کوچک و بزرگ ملی سهم واقعی داده نمیشود و این سهم ندادن برای جوانان باعث دل سردی آنها نسبت به کشور و مردم گردیده است.
آقایان محمد اسماعیل کهن، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی؛ استاد علی احمد آزاد، جامعه شناس و استاد دانشگاه؛ عبدالستار ظریفی، سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی هرات؛ و بانو ثریا پاکزاد، رییس دفتر ندای زن و فعال حقوق زنان؛ و اشتراک کننده گان جوان در برنامه به چالش های موجود مانند سوء استفاده های ابزاری از جوانان، نبود امکانات درست شغلی، کمبود انگیزه در جوانان، عدم آگاهی از حقوق سیاسی جوانان، موجودیت تبعیض و خویش پروری در پروسه های کارگماری در افغانستان، عدم شفافیت، و سهل انگاری حکومت نسبت به جوانان اشاره نمودند.
اشتراک کننده گان پیرامون موضوع بحث نموده و در پایان برنامه، نظریات ارایه شده را قرار ذیل جمعبندی نمودند:
۱. محدودیت ها و چالش های فراراه کارآفرینی برای جوانان باید از طریق رسانه ها، نهاد های مدنی، و موسسات دولتی در چهارچوب برنامه های مفید برای جوانان آگاهی دهی گردد تا جوانان نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و برای کسب حقوق خود صدا بلند نمایند و تلاش کنند.
۲. دولت باید پلان های اساسی علمی و عملی را در قسمت اشتغال جوانان مد نظر گیرد و از ایده های خلاقانه جوانان حمایت کند.
۳. نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی سعی کنند تا پروژه ها را به پروسه ها تبدیل کنند و فرصت های درازمدت کاری را ایجاد نمایند.
۴. مسوؤلین نهاد ها و شرکت های خصوصی باید اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند و به جوانان فرصت بیشتر بدهند.
۵. دولت باید با فرصت دادن به نسل جوان – بدور از هرگونه تبعیض – و زمینه سازی سهمگیری آنان در سطوح مختلف دولتی و غیر دولتی، از نیروی جوان، که بیشتر از ۶۵ فیصد نفوس کشور را تشکیل میدهند، استفاده درست بعمل آورد.
۶. عدم موجودیت ابتکارهای شغل زایی در ولایت هرات، سبب شده است جوانان به اعتیاد رو بیاورند، کانون خانواده ها از هم بپاشد، جوانان به گروهای مخالف دولت بپیوندند، و میزان جرایم جنایی بلند برود. از اینرو، راهکارهای ویژه برای کار آفرینی جوانان مد نظر گرفته شوند.
۷. نصاب درسی دانشگاه ها از رویکرد نظری به رویکرد عملی تغییر یابد.
۸. در مورد رشته ی تحصیلی و نصاب های درسی باید نیازسنجی صورت گیرد و این نصاب ها و رشته ها مبتنی بر نیازهای حقیقی جامعه تهیه و ردیف گردند.
۹. جوانان نیز باید لیاقت و شایستگی شان را تبارز بدهند، ثبات و استقامت داشته باشند، و با اعتماد به نفس بالا، صداقت و لیاقت خود را نشان بدهند. جوانان باید ایده های جدید اشتغال زایی را در جامعه خلق نموده و برای عملی ساختن آن تلاش نمایند.
برنامه با ایراد دعایه ی پایان یافت.

مطالب مرتبط