Header ad
Header ad

۱۵ جوان در شهر کابل مهارت های رهبری را فرا گرفتند

۱۵ جوان در شهر کابل مهارت های رهبری را فرا گرفتند

برنامه آموزشی مهارت های رهبری و مدیریت برای ۱۵ جوان در شهر کابل تدویر یافت.

به تعداد ۱۵ دختر و پسر جهت فراگیری مهارت های رهبری، تبادل افکار در این زمینه و آموختن ِ راهکار برای چگونگی طرح و مدیریت برنامه ها در سطح ادارات محلی و ملی در این برنامه اشتراک نمودند.

اكثریت زنان جوان در افغانستان آرزوی سهمگیری در رهبری ادارات به سطح محلی، ملی و بین المللی را دارند اما مشكلات زیادی در مقابل این خواست آنها وجود دارد. در این برنامه آموزشی که توسط بانو منیژه رامزی تسهیل میشد، در مورد رهبری، نقش زنان در رهبری، چالش ها در مقابل زنان و راه حل آنها، معلومات ارایه گردید.

بانوان جوان نقش زنان در جامعه را مهم میدانند. به باور اشتراك كننده گان این برنامه آموزشی، زنان افغان پس از چهار دهه جنگ، حالا فرصت خوبی برای سهمگیری در رهبری و تصمیمگیری های بزرگ یافته ‌اند، اما راه رسیدن زنان به رهبری، با چالش‌های مواجه است که همه در قبال رفع این چالش‌ها مسوولیت دارند. مهمترین عامل بازدارنده ی که سبب شده زنان افغان کمتر فرصت راه یافتن به مقام‌ های عالی دولتی پیدا کنند، عدم آگاهی آنها از حقوق و مسوولیت هایشان، نبود زمینه‌ های تحصیلات عالی، فرهنگ ناپسند قبیلوی و سنت های حاكم در جامعه دانسته شد.

قرار است این برنامه طی سال جاری با همکاری استادان اداره و منجمنت در بخش های مختلف برگزار گردد.

مطالب مرتبط