مقاله1
نوامبر, 2014
  • شناخت خط دیورند

    ارسالی: فریحه ما با عرض حرمت و احترام از دولت آقای حامد کرزی و از پارلمان محترم جمهوری اسلامی افغانس ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده