بنده محمد عارف ازولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند که درسال1370 درولایت پروان چشم بجهان گشوددرسهای ابتدایی خود رادرلیسه عالی قمچاق سپری نمودم فعلن مخصل پوهنخی ژورنالیزم در ولایت بلخ میباشم

مقاله1
آگوست, 2014 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده