مقاله19
نوامبر, 2014
 • آموزش نرم افزار cool edit

  ارسالی: فرشته مجموعه سوالات ۱- cool edit چه برنامه ای است؟ این نرم افزار برنامه ای است برای تبدیل فا ...

 • فواید خرما

  ارسالی: فرشته کارشناس : داکتر مصطفی برهانی امروز درباره خرما صحبت می کنیم که در احادیث و روایات اسلا ...

 • مهمترين نظريات حقوق وآزادي هاي عمومي

  ارسالی: فرشته از آغاذ نهضت تدوين قانون اساسي تا روزگار ما ، تدوين حقوق و آزاديهاي عمومي، با سه هدف و ...

 • چگونگي اجراي آزادي هاي عمومي

  ارسالی: فرشته تحقق و کار آيي آزاديهاي عمومي بستگي کامل به چگونگي سازمان دادن و اجراي آن دارد. توضيح ...

 • حقوق و آزادي هاي فردي

  ارسالی: فرشته آزادي فردي يعني اينکه شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در داخل کشور و چه در خ ...

 • ضمانت اجراي حقوق و آزادي هاي فردي

  ارسالی: فرشته حقوق و آزاديهاي فردي يا دست کم موارد مهم آنها بايد به گونه اي در حمايت قانون قرار گيرد ...

 • آزادي و برابري

  ارسالی: فرشته آزادي و برابري دو قطب دموکراسي اند، چنانکه دموکراسي، بدون آزادي قابل تصور نيست، بدون ب ...

 • مهمترين و اساسي ترين حقوق و آزادي هاي عمومي

  ارسالی: اروند آزادي بنا به تعبير اعلاميه هاي حقوق عبارت است از:«قدرت انجام هر گونه عملي که به حقوق د ...

 • 10 نكته مهم برای پیشرفت در زندگی

  ارسالی:فقیرمحمد ۱۰ نگرش که مانع پیشرفت در زندگی می شود من تا کنون در مورد عقاید مختلف در انسان های م ...

 • آزاديهاي مربوط به اعمال فردي

  ارسالی: فرشته اساس اينگونه آزاديها، حقوق افراد در زمينه آزاديهاي فيزيکي است. بايد امنيت افراد به طرز ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده